Our History Ons Geskiedenis

Willem Beukes is in 1874 as eerste onderwyser en hoof aangestel.. Die eerste skoolgebou is in 1878 gebou, maar  is na die Anglo-Boereoorlog gesloop omdat dit te erg gebars het. Beukes het slegs vir 5 jaar skoolgehou en toe hy die skool in 1879 verlaat, was daar vyftien leerlinge in die skool.

Na die Anglo-Boere-Oorlog is die skool in ‘n tent en in die stadsaal gehuisves.  Die skoolhoof was mnr Webber met drie dames as assistente.  Daar is skool gehou  in die sandsteengeboue  wat later jare die destydse HTS gehuisves het.  Omdat die aantal leerlinge te veel geword het, is daar begin met die bou van ‘n nuwe skool op die huidige laerskoolterrein.

In 1914 het mnr Alex Morrison skoolhoof geword met ‘n sekondêre personeel van 4 en ‘n primêre personeel van 13 (wat ook die onderwysers van die industriële afdeling ingesluit het). Een van sy personeellede was die negentienjarige C R Swart (die latere Staatspresident) wat in hegtenis geneem is nadat hy ‘n foto van die “town guard” geneem het.  Hy is van spioenasie beskuldig, met “doodskiet op die markplein” gedreig en toe in ‘n sel opgesluit.  Omdat die matriekeindeksamen op hande was, is hy toegelaat om onder huisarres te gaan skoolhou . Die eerste skoolwapen en die huidige skoolkleure van blou en wit het ook hulle beslag in hierdie tyd gevind.  Dit is ook in 1915 dat die Morrison-koshuis vir seuns in gebruik geneem is.

In 1916 is die industriële afdeling van die skool geskei om as aparte skool voort te gaan en mnr P G Vermooten word as hoof aangestel.

In 1920 word die naam, Industriële Skool, na Ambagskool verander en dit word in 1925 oorgeneem deur die Unie Onderwysdepartement

Mr S H Pellissier became the headmaster in 1917 and the High School experienced tremendous growth.  Amongst others the sandstone building near the cemetery (in the middle of town) was built as well as the Troskie Hostel for girls.

In 1921 is die middelbare en primêre afdelings geskei om elkeen as aparte skole te funksioneer.

Op 22 April 1922 word die sandsteengeboue van die skool wat opgerig is teen ‘n bedrag van R39 000 en die huidige Pellissierkunsgalery as skoolsaal in gebruik geneem.  Díe skoolsaal is ontwerp met panele en ‘n fries. Pierneef het sy eerste werksopdrag ontvang om Boesmanskilderye hier aan te bring.  In dieselfde jaar verskyn die eerste jaarblad.

In 1925 Ficksburg was the biggest high school in the rural area and the second biggest high school in the Free State having two hundred and eighty-one pupils. Only Grey College was bigger, having one more pupil than Ficksburg.

In 1926 Mr Andrew Marquard became principal.  He was principal for twenty-six years.

Die huidige skoolwapen met Soutkop en die koringgerf asook die leuse Iuncta Iuvant dateer uit 1928.  Mnr Andrew Marquard, die destydse skoolhoof, skryf die woorde van die huidige skoollied en dit word getoonset deur mev Marquard.

In 1929 word die Pellisser –koshuis amptelik in gebruik geneem. In dieselfde jaar breek daar ‘n maagkoors epidemie in die koshuis uit wat drie slagoffers eis.

In 1936 the blue and white colours of the High School were registered although they had been in use for the previous 22 years.

In April 1944 word mnr D H P Jacobs hoof van die Hoër Tegniese Skool soos die Ambagskool verder bekend sou staan.  Daar word op donkerblou, ligblou en rooi as amptelike kleure van die skool besluit en die skoolwapen bestaan uit ‘n skild wat in vier blokke verdeel word: links bo’n arm met ‘n hamer, regs bo, ‘n rat, linksonder ‘n geopende boek  terwyl regsonder ‘n passer aangebring is met die leuse Vorentoe.

1950 beleef die Hoërskool ‘n besonder geseënde rugby-jaar. Die Fichardtskild vir onder

-19, die De Jagerskild vir onder -16 en die Fischerskild vir onder -14 spanne word ingepalm.

Op 26 Augustus 1952 word die Pellissier-koshuis deur ‘n brand in puin gelê, gelukkig sonder enige lewensverlies.  In 1955 word Huis Fouché in gebruik geneem en standerd ses word by die hoërskole ingelyf.

In 1953 word mnr David Viljoen skoolhoof.

In 1957 word mnr Hennie de Wet die skoolhoof. Die munisipale sportgronde word na hom vernoem.   Dieselfde jaar word mnr P Oosthuizen hoof van die tegniese skool.

In 1965 Mr Will du Toit became headmaster of the High School. He would be principal for the next twenty years.

In 1965 word daar op die HTS-terrein die huidige werkswinkels in gebruik geneem en na 1966 is HTS deur die Vrystaat Onderwysdepartement oorgeneem.

In 1969 word die Andrew Marquard skoolsaal en die nuwe geboue (van die huidige Laerskool) deur die Hoërskool in gebruik geneem.

1975 word mnr Piet Muller hoof van die tegniese skool.

In 1985 Mr Neil Humphreys became headmaster of the High School.  He would be principal for the next twenty-eight years.

In 1986 betrek die HTS die nuwe geboue bokant die treinspoor, waar die Hoërskool tans is.

At the end of 1992 the High School and Technical School amalgamated at the instigation of the Free State Department of Education.  After talks by the boards of control of the two schools it was decided that the amalgamated school would bear the name Ficksburg High School and that the blue and white colours as well as the badge and school song of the High School would be retained.  The new school would be housed in the Technical High School’s buildings.

Na 77 jaar betree die skole in 1993 ‘n nuwe era toe hulle saamsmelt met mnr Neil Humphreys as skoolhoof. ‘n Laboratorium, tikklas en twee klaskamers word ingewy.

In 1994 amalgemeer leerlinge van Hoërskool Clocolan met leerlinge van Hoërskool Ficksburg en sedert 1995 het die skool sy huidige multi-kulturele leerlingsamestelling.

In 1994 word twee nuwe netbalbane gebou en word begin om twee hokkievelde uit die berg te bou.

‘n Groot rots monument word opgerig ter herdenking van die skool se 130ste verjaarsdag op 27 Augustus 2004. ‘n Kapsule is in hierdie monument verseël wat op 27 Augustus 2024 opgemaak moet word.

Op 3 Oktober 2007 word die skoolsaal na die huidige skoolhoof mnr Neil Humphreys vernoem.   Die skietbaan se afdak word omskep in vier kleedkamers.

In November 2010 word die werkswinkels volledig herstel en opgeknap met fondse deur die Dept van Onderwys bewillig.

Die nuwe sweetpak en sportdrag word in Januarie 2011 in gebruik geneem.

In Maart 2011 word paneelverwarmers in elke klas aangebring en infrarooi verwarmers vir die werkswinkels aangekoop.

In November 2012 tree Mnr CN Humphreys na 35 jaar se betrokkenheid by Hoërskool Ficksburg af, 28 jaar daarvan was as skoolhoof.

In Januarie 2013 volg mnr HLP van Zyl hom as nuwe skoolhoof op. Mnr van Zyl is huidig die skoolhoof.