RESPECT | LOJALITEIT | HONESTY | OMGEE | INTEGRITY

Welkom by Hoërskool Ficksburg

Welcome to Ficksburg High School

We value your child’s future by making an impact today.

Important Dates

DateActivity
sien dokumente vir ‘n volledige eerste kwartaal datumlys. Please see ‘documents’ for a complete and updated date list for the first term.

Ons top-presteerders tydens die 2021 Nasionale Senior Sertifikaat eksamen.

Ons is baie trots op julle. Dankie vir al julle harde werk.

Congratulations to you guys! We are so proud of you!

Top-presteerder 2020 Nasionale Senior Sertifikaat eksamen

Marelie Bester – Top 3 in die Vrystaat!

Marelie maak Hoërskool Ficksburg trots met die volgende puik uitslae:

Sy behaal onderskeidings in al haar vakke – Afrikaans Huistaal, Engels Eerste Addisionele Taal, Wiskunde (99%), Rekeningkunde (99%), Fisiese Wetenskap (99%), Lewensoriëntering, Rekenaartoepassingstegnologie, Lewenswetenskap, Alfa Wiskunde (98%) en ‘Advanced programme Mathematics’

Jy is ‘n ster Marelie! Ons is baie trots op jou.

APPLICATIONS FOR 2023 / AANSOEKE VIR 2023

Aansoeke vir 2023 is nog nie oop nie. Applications for 2023 are not open yet.

Aansoekvorms kan ingestuur word sodra die tweede kwartaal rapport beskikbaar is /Application forms can be submited as soon as the second term report is available.

Laat aansoeke sal op ‘n waglys geplaas word / Late applications will be put on a waiting list.

NEEM ASSEBLIEF KENNIS – U moet by ‘n ander skool ook aansoek doen!

PLEASE TAKE NOTE – you need to apply at another school as well!

Aansoekvorms beskikbaar op ons webwerf onder ‘dokumente’ / Application forms available from our website under ‘documents’

Never Ever Give Up

Never Ever Give Up

© Copyright - Ficksburg High School